Biemond Manuele Therapie e.s.

De behandeling

De vorm van manuele therapie zoals die in de praktijk wordt gehanteerd is in de jaren zestig ontwikkeld door de heer G. van der Bijl. Belangrijk binnen deze methode is de gedachte dat klachten in het bewegingsapparaat meestal niet aan één locatie zijn te koppelen. Vaak zijn meerdere gewrichten betrokken bij het ontstaan en het in stand houden van deze klachten. Vandaar dat in de behandeling zoveel mogelijk gewrichten worden behandeld. Om die reden duurt een behandeling meestal een uur. De methode wordt ook aangeduid als ‘Manuele therapie E.S.’. De toevoeging E.S. staat voor "eggshell-specialist" wat wil zeggen dat de behandeltechniek zo subtiel is, dat een eierschaal niet zou breken.

Tijdens het eerste consult wordt een inventarisatie gemaakt van uw klachten en overige bijzonderheden die betrekking hebben op uw gezondheid. Eventueel aanvullend onderzoek zoals röntgenfoto’s of MRI’s worden hierin meegenomen. Vervolgens wordt een aantal metingen gedaan ter bepaling van de wijze waarop uw lichaam het meest ideaal beweegt (de bewegingsvoorkeuren). Tenslotte worden nog enkele testen uitgevoerd om de momentane kwaliteit van bewegen vast te leggen. Deze laatste testen worden na de behandeling herhaald om het effect van de behandeling te beoordelen.

Vervolgens wordt in de behandelsessie een groot aantal gewrichten behandeld. Het behandelen van gewrichten bestaat uit het, binnen de grenzen van de fysiologische mogelijkheden, mobiliseren van gewrichten. Dit betekent dat er geen gewrichten worden gemanipuleerd of gekraakt. Tijdens het mobiliseren wordt een invloed uitgeoefend op het bindweefsel in het kapsel- bandapparaat van de gewrichten. Omdat het meerdere dagen duurt voordat het bindweefsel de invloed van de behandeling heeft verwerkt, zit er minimaal 2 weken tussen de behandelingen. In totaal zullen ongeveer 4 tot 6 behandelingen voldoende zijn om uw klachten op te heffen dan wel te reduceren.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fysiothe/domains/biemondmanueletherapie.nl/public_html/library/system/Controller.php:88) in /home/fysiothe/domains/biemondmanueletherapie.nl/public_html/system/error_handling.php on line 90